Chính sách bảo mật NP

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Mỗi cá nhân có quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi tôn trọng quyền lợi của bạn và có nghĩa vụ phải thông báo đến bạn khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc thu thập hoặc các hoạt động khác. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp để xác định danh tính người dùng khi cần thiết. Hệ thống website được thiết kế lưu trữ thông tin cá nhân bạn ở mức tối thiểu. Chính sách bảo mật này cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để hiểu rõ hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập một số loại đữ liệu cá nhân của bạn như: Thông tin cá nhân, Địa chỉ email, Địa chỉ nhà, Số điện thoại và một số dữ liệu khác ... Đây là các thông tin mà chúng tôi cần các bạn cung cấp khi thực hiện giao dịch mua bán nhằm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bạn.

THÔNG TIN CHO THIẾT BỊ

Hệ thống website của chúng tôi sử dụng công nghệ cookie là những tập tin nhỏ chứa chữ và số ngẫu nhiên được lưa vào ổ cứng trên thiết bị của bạn. Cookie này cung cấp các thông tin liên quan đến sự tương tác giữa bạn và hệ thống website của chúng tôi về hành vi duyệt web, các trang và nội dung xem, số lần truy cập ....Cookie này không lưu trữ thông tin cá nhân và các giao dịch của bạn đã thực hiện trước đó. Sau khi kết thúc truy cập hệ thống website một số Cookie có thể còn lưu lại trên thiết bị của bạn, bạn có thể xóa chúng bằng cách tìm hiểu cách xoá tương ứng với mỗi loại trình duyệt internet mà bạn sử dụng.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp để : Thực hiện giao dịch mua bán, Vận chuyển hàng hóa, Liên lạc hoặc giải quyết những vấn đề trong trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm : Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của bạn. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba với những mục đích đã nêu ở trên.Việc cung cấp thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba phải phù hợp với luật chính phủ.Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Bạn có thể xem kỹ lại chính sách bảo mật lại trước khi đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của bạn và đồng ý với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Nếu bạn không đồng ý chúng tôi chia sẽ thông tin cá nhân với bên thứ ba, vui lòng tham khảo mục TỪ CHỐI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN.

TỪ CHỐI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba là tùy chọn. Tuy nhiên với một số thông tin cá nhân như: Địa chỉ nơi ở, Số điện thoại, Số thẻ tín dụng, Địa chỉ email... là cần thiết cho việc thực hiện giao dịch hàng hoá.Việc từ chối cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân sẽ ngăn chặn việc thực hiện giao dịch mua bán giữa bạn với chúng tôi. Thông tin cá nhân rất cần thiết cho việc xử lý giao dịch mua bán và thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ nhằm đảm bảo tính hợp pháp các giao dịch giữa bạn và chúng tôi. Tất cả thông tin này sẽ được xóa khi bạn có yêu cầu. Và trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống má chủ của chúng tôi.

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ TIẾP CẬN CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa hoặc nhờ chúng tôi thực hiện việc này. Bạn có quyền gởi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của chúng tôi.Khi xác nhận thông tin này chúng tôi sẽ phải khôi phục và bảo mật lại thông tin.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên hệ thống website của chúng tôi được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát thông tin cá nhân khách hàng. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của chúng tôi.