GIẢI PHÁP PHẦN MỀM & ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Tại NamPhin.com chúng tôi chuyên nghiên cứu và cung cấp các giải pháp phần mềm nhằm giúp cho doanh nghiệp, tổ chức quản lý công việc hiệu quả, giảm thiểu lãng phí về nhân lực và hỗ trợ tốt nhất cho nghiệp vụ của doanh nghiệp.

CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm theo yêu cầu (Y tế, Giáo dục)

Phần mềm trên điện thoại (iOS, Android)

Phần mềm bản quyền, game bản quyền

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

63 Trần Phước Thành, Đà Nẵng, VN

0888 212 383

contact@namphin.com