Dịch vụ chứng nhận

Dịch vụ tư vấn chứng nhận của Nam Phin tạo ra sự thuận tiện trong công việc kinh doanh, khi giúp bạn dễ dàng hiểu rõ được sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc dịch vụ phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn của quốc gia và của thế giới

Thị trường được mở rộng thành không biên giới trong nền kinh tế hiện đại. Nhờ vào các tiến bộ của khoa học công nghệ, giao thông vận tải, các sản phẩm có thể thuận tiện vượt ra ngoài biên giới, tiêu thụ khắp toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với những thuận tiện được tạo ra là những yêu cầu được tạo ra gia tăng chất lượng và an toàn sản phẩm.

Thông qua các hoạt động đánh giá và chứng nhận sự phù theo những quy định, tiêu chuẩn của quốc gia và của thế giới mà chúng tôi đã được công nhận năng lực và chỉ định thực hiện, Nam Phin giúp bạn có được một sự tự tin tuyệt đối khi nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tham gia vào một thị trường mong muốn. Việc chứng nhận tạo một lời đảm bảo cho bạn trước khách hàng, người tiêu dùng và cơ quan quản lý đối với sản phẩm của bạn trong từng giao dịch và tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới của bạn, một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

Hợp tác với Nam Phin giúp bạn tạo dựng niềm tin về chất lượng và an toàn cho sản phẩm của bạn. Với kinh nghiệm, uy tín, năng lực pháp nhân, kết hợp với những hiểu biết các tiêu chuẩn, quy định về sản phẩm hàng hóa của chúng tôi giúp bạn có được những giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng, khách hàng đối tác và cơ quan quản lý.

Hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi 0888 212 383 cert@namphin.com để được nhận tư vấn về các lĩnh vực chứng nhận: